O mnie

Jestem psychoterapeutką, absolwentką Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanego przez EAGT i PTP, mediatorem, trenerem i nauczycielem akademickim. Doświadczenie terapeutyczne rozwijałam m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Świdniku, w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Lublinie i w Szpitalu Psychiatrycznym w Radomiu.

Od lat jestem zaangażowana we wspieranie ludzi w ich rozwoju, poszukiwaniu szczęścia i radzeniu sobie z trudnościami. W pracy towarzyszy mi przekonanie, iż każdy człowiek posiada własne zasoby, rytm i osobistą historię, dzięki którym może się rozwijać. Psychoterapia jest dla mnie przestrzenią na realne spotkanie z samym Sobą i inspiracją do odkrywania własnego potencjału. Wierzę, że relacja terapeutyczna jest lecząca, wspiera i pozwala odkrywać w nas to, co najlepsze. Prywatnie uwielbiam kwiaty i podróże do Włoch, chodzić na bosaka, biwakować, pływać i słuchać muzyki.


Swoją praktykę terapeutyczną regularnie poddaję superwizji. Opieka superwizora Gestalt zapewnia poprawność relacji terapeutycznej i bezpieczeństwo klienta. Jestem członkiem PTPG. Prowadzę psychoterapię dorosłych, psychoterapię par oraz mediacje. Zapraszam!

Kształcenie zawodowe

 • Psychoterapeuta Gestalt Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (4-letnie całościowe studia psychoterapeutyczne);
 • Mediator rodzinny Polskie Centrum Mediacji, Specjalistyczne Szkolenie z Mediacji Rodzinnych, Bazowe Szkolenie z Mediacji;
 • doktor nauk humanistycznych;
 • magister w zakresie kierowania procesami społecznymi;
 • Pedagog Fakultatywne Studium Pedagogiczne;
 • Szkolenia specjalistyczne:
 •        Diagnozowanie zaburzeń osobowości. Seminarium superwizyjne, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Specjalistyczny warsztat psychoterapeutyczny doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 •        Terapia par. Teoria i praktyka, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, warsztat specjalistyczny - nabycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających psychoterapię par, poznanie specyficznych narzędzi do pracy psychoterapeutycznej z parą;
 •        Zaburzenia borderline. Relacyjna psychoterapia Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, warsztat doskonalenia kwalifikacji zawodowych
 •        Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – nabycie umiejętności umożliwiających profesjonalną pomoc w poradnictwie i interwencji psychologicznej;
 •        Szkoła letnia Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – doskonalenie kompetencji zawodowych psychoterapeutów w zakresie terapii Gestalt;

Doświadczenie

 • Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – szpitalny staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania raz na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym;
 • Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej w Lublinie – wsparcie psychologiczne, konsultacje, mediacje, terapia;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku – staż kliniczny;
 • Ekspert w projekcie „Chcemy pracować – innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” - prowadzenie indywidualnych sesji doradczych dla rodziców lub opiekunów młodzieży zależnej intelektualnie, Stowarzyszenie Dziedzictwo Jagiellońskie;
 • Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL, przy współpracy z Aresztem Śledczym w Lublinie - Wykonawca w projekcie „Nowa Socjalizacja – resocjalizacja przez edukację” – poradnictwo psycho-socjo-pedagogiczne dla studiujących osadzonych.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt

Terapia Gestalt lokuje się w nurcie psychoterapii humanistycznej. Opiera się na założeniu, że poszerzenie samoświadomości pozwala jednostce na przejęcie kontroli nad własnym życiem i pokonanie kryzysów lub zaburzeń psychicznych. Zgodnie z założeniami psychoterapii Gestalt, człowiek ma zasadniczy wpływ na swój los. Pomocne są mu w tym naturalne zasoby pochodzące z jego umysłu, emocji, a także ciała.

Metoda

Metoda bazuje na szczególnej relacji klienta i terapeuty. Relacja terapeutyczna opiera się na akceptacji i bezpieczeństwie. Zakłada się, że to, jak klient odnajduje się w relacji z terapeutą jest odzwierciedleniem rzeczywistych przeżyć i doświadczeń w relacji z innymi. Dzięki pracy w gabinecie klient poszerza świadomość i buduje doświadczenia, które przenosi do realnego życia. Przy wsparciu terapeuty zdolny jest odnaleźć odpowiedzi na dręczące go pytania oraz wypracować własne sposoby radzenia sobie z trudnościami. Podczas terapii pracuje się w oparciu o różne doświadczenia, eksperymenty, rozmowę. Każdy proces terapeutyczny jest inny i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Usługi i cennik

Dla kogo psychoterapia Gestalt?:

Jeśli masz kłopoty w tworzeniu harmonijnych relacji, trudności w zarządzaniu emocjami, problemy w komunikowaniu się z innymi. Przezywasz kryzys lub konflikt, nie akceptujesz rzeczywistości, towarzyszą Ci trudne lub skrajne emocje, tj.: lęk, nerwy, obniżony nastrój, niska samoocena – terapia może Ci pomóc.

Obszary wsparcia:

 • niska samoocena
 • problemy w relacjach
 • obniżony nastrój, depresje
 • niepokój, stany lękowe, nerwice
 • kryzysy i konflikty rozwojowe
 • kłopoty w komunikacji i kontaktach z innymi
 • kryzysy życiowe
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • wsparcie rozwoju osobistego.

Psychoterapia indywidualna

Cykl regularnych, cotygodniowych spotkań terapeutycznych. Cel terapii określa klient na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Psychoterapia indywidualna opiera się o relację terapeutyczną, która jest najważniejszym elementem w procesie psychoterapii. Jej fundamentem jest bezpieczeństwo i zaufanie, co sprzyja wymianie emocji, spostrzeżeń i myśli. Relacja terapeutyczna ma służyć procesowi leczenia. W psychoterapii Gestalt niezwykle ważna jest autentyczność w relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta dzieli się swoimi autentycznymi przeżyciami i emocjami, w ten sposób budując więź i wsparcie. Sposoby na przeżywanie świata przez klienta, reaktywują się w relacji terapeutycznej. W atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, klient ma możliwość doświadczania i przeżywania relacji inaczej. Z czasem będzie miał odwagę przenosić nowe umiejętności i doświadczenia do realnego życia. Pierwsze 3-4 spotkania z terapeutą to konsultacje. Terapeuta w tym czasie zbiera niezbędne informacje. Spotkania te służą poznaniu się nawzajem i podjęciu decyzji o terapii. Wszystko odbywa się z pełnym udziałem i przy akceptacji klienta. Sesje odbywają się raz w tygodniu.


Psychoterapia pary

Psychoterapia pary to możliwość autentycznego spotkania się partnerów. Celem psychoterapii par jest rozumienie wzajemnego oddziaływania na siebie, nabywanie umiejętności słuchania się i rozwój relacji. Para uczy się umiejętności rozwiązywania problemów na bieżąco i niedoprowadzania do kryzysów w przyszłości.
Spotkania pary w terapii to bezpieczne miejsce do wyrażania własnych uczuć i potrzeb, a także do zrozumienia oczekiwań i emocji partnera. Podczas sesji psychoterapeuta dba o atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku, jego zadaniem jest zapewnić parze warunki do dobrej komunikacji, co jest kluczowym elementem poprawy relacji.
Czasami psychoterapeuta rekomenduje pracę nad rozwojem osobistym jednego z partnerów.
Warto zaznaczyć, że para to nie tylko partnerzy życiowi. Znaczące pary tworzymy przez całe życie, terapia pary może służyć w relacji partnerskiej, rodzicielskiej czy w przypadku rodzeństwa.
Pierwsze 2-3 spotkania pary z terapeutą mają charakter konsultacyjny. Służą poznaniu się nawzajem, obniżeniu napięcia, obawy, wstydu. Dają okazję do poznania terapeuty i sprawdzenia jak czują się w kontakcie z nim, czy postrzegają go jako osobę, która może im pomóc. Terapeuta w tym czasie rozpoznaje: przyczyny podjęcia decyzji o terapii, oczekiwania klientów, motywacje oraz wspólnie z parą określa cel terapii i ustala kontrakt terapeutyczny - długość spotkań, zasady obowiązujące na sesjach oraz między sesjami, itp. Sesje odbywają się co dwa tygodnie i trwają po 90 minut.

Mediacja

Mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich. Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.

Cennik:
Psychoterapia indywidualna 50 minut / spotkania co tydzień 150 zł
Psychoterapia pary 90 minut / spotkania co dwa tygodnie 300 zł
mediacja 60 minut / częstotliwość do ustalenia 130 zł

Galeria gabinetu

Dokumenty

Gabinet Psychoterapii Gestalt działa w ramach HAND-MED www.hand-med.pl

RODO

Informacja od Psychoterapeuty o przetwarzaniu danych osobowych

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna informacje zasady i warunki terapii

Terapia pary

Terapia pary informacje zasady i warunki terapii

Poczuj wolność...
Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku


Zapraszam

dr Agnieszka Zaborowska

Telefon:

509 362 070

Adres:

ul. Chrobrego 17c/65, Radom

Przetwarza się
Wiadomość została wysłana.